ข่าวการประชุม


ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 [2062] ประชุมหารือ การจัดตั้ง วิทยาลับแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี
CHRO
2 ธ.ค. 2564
2 [2049] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
3 [2048] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 09.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ zoom
CHRO
18 พ.ย. 2564
4 [2047] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
5 [2046] ขอเชิญเป็นประธาน ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
CHRO
18 พ.ย. 2564
6 [2044] แผนการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
17 พ.ย. 2564
7 [2040] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
CHRO
12 พ.ย. 2564
8 [2039] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)
CHRO
12 พ.ย. 2564
9 [2035] ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565
CHRO
11 พ.ย. 2564
10 [2032] ขอเชิญคกก.ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
CHRO
10 พ.ย. 2564
11 [2014] หนังสือเชิญประชุม 28 ตุลาคม 2564
CHRO
28 ต.ค. 2564
12 [2011] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่1/2565
CHRO
20 ต.ค. 2564ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่