รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้นะคะ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 18 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 12 พ.ย. 2564