รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมคกก.ทันตแพทย์เพื่อรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัต (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :




ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 27 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 1 ก.ย. 2565