รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)
รายละเอียด :

 เรียนอาจารย์ทุกท่าน
    สำนักงานเขตสุขภาพี่ 8 ขอส่งหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) ในวันที่ 6 กันยายน 65 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ ZOOM รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 20 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 26 ส.ค. 2565