รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล
รายละเอียด :

เรียนผู้รับผิดชอบ
   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  ขอความขอส่งหนังสือมอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบติผู้เหมาะสมที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในวันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนง.เขต 8

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 219 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565