รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และผู้รับผิดชอบ
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565 เป็นประชุมผ่านระบบZOOM ในวันที่ 17 มกราคม 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี่้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 213 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 12 ม.ค. 2565