รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งหนังสือเข้ารับการกลั่นกรองคุณสมบัติ
รายละเอียด :

เรียนผู้รับผิดชอบ
   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  ขอความขอส่งหนังสือเข้ารับการกลั่นกรองคุณสมบัติ

ในวันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนง.เขต 8

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้


  นางสาวอริสา สีหานาวี
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร : สสจ.หนองบัว
รพ.อุดรธานี
สสจ.นครพนม
รพ.สกลนคร
สสจ.สกลนคร
สสจ.บึงกาฬ
สสจ.เลย
รพ.เลย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 21 มิ.ย. 2565