รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด :

แผนการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 17 พ.ย. 2564