ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2327] ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ...
CHRO
18 พ.ค. 2565
[2325] หนังสือแจ้งการดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim กับบริษัทประกันภัย ของโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุข...
CFO
18 พ.ค. 2565
[2324] File แบบสรุปข้อมูลการรับชำระค่ารักษาพยาบาล ให้ นพ.สสจ.ลงนาม...
CFO
18 พ.ค. 2565
[2323] File แบบขอข้อมูลโรงพยาบาลของบริษัท FWD และ เมืองไทยประกันชีวิต...
CFO
18 พ.ค. 2565
[2322] ตารางวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2565...
CFO
18 พ.ค. 2565
[2321] ขอเชิญผู้สนใจ นำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565...
CIO
18 พ.ค. 2565
[2320] เร่งรัดการชำระหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ...
CFO
17 พ.ค. 2565
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2328] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565...
CFO
18 พ.ค. 2565
[2326] การประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่...
CHRO
18 พ.ค. 2565
[2319] ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ สายงาน และโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังก...
CHRO
17 พ.ค. 2565
[2316] เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย Palliative Care ในการแพทย์ป...
CSO
11 พ.ค. 2565
[2311] สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ครั...
CFO
3 พ.ค. 2565
[2305] จัดหาคอมพิวเตอร์ ปี 2565...
CIO
28 เม.ย. 2565
[2299] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบ...
CHRO
28 เม.ย. 2565

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์บทบาทภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 5
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 11
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 9
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 8
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 8
ประชุมเตรียมงานการประชุมเครือข...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 9

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่