ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0742] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน ธ.ค.61...
CFO
11 ม.ค. 2562
[0741] ตารางเปล่าใช้ตรวจสอบ Mapping Electronic งบทดลอง ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562...
CFO
11 ม.ค. 2562
[0740] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน ต.ค.61 ในเขตสุขภาพที่ 8...
CFO
9 ม.ค. 2562
[0739] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (สสจ.ทุกแห...
CIO
8 ม.ค. 2562
[0738] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (Focal poi...
CIO
8 ม.ค. 2562
[0737] ตารางตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พ.ย.61...
CFO
4 ม.ค. 2562
[0736] แก้ไขตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พ.ย.61 ...
CFO
4 ม.ค. 2562
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0739] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (สสจ.ทุกแห...
CIO
8 ม.ค. 2562
[0738] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบ 2562 รอบ 3 เดือน (Focal poi...
CIO
8 ม.ค. 2562
[0722] นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562...
CIO
17 ธ.ค. 2561
[0721] เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการครั้งที่ 2-2562 (21 ธันวาคม 2561)...
CIO
17 ธ.ค. 2561
[0709] แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan Focal point) ปี 2562...
CIO
3 ธ.ค. 2561
[0702] เอกสารรับรองนายก เยี่ยม รพสต.นาอ้อ ที่จังหวัดเลย...
CIO
28 พ.ย. 2561
[0701] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประ...
CIO
28 พ.ย. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0742] ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน ธ.ค.61...
CFO
11 ม.ค. 2562
[0741] ตารางเปล่าใช้ตรวจสอบ Mapping Electronic งบทดลอง ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562...
CFO
11 ม.ค. 2562
[0740] สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. เดือน ต.ค.61 ในเขตสุขภาพที่ 8...
CFO
9 ม.ค. 2562
[0737] ตารางตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พ.ย.61...
CFO
4 ม.ค. 2562
[0736] แก้ไขตารางวิเคราะห์ Risk Score 7 เขตสุขภาพที่ 8 เดือน พ.ย.61 ...
CFO
4 ม.ค. 2562
[0733] หนังสือแจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562...
CFO
3 ม.ค. 2562
[0731] แจ้งดำเนินการปรับเกี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
CFO
3 ม.ค. 2562

กิจกรรม

 • 25 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 24
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุม Video Conference 19 ธันวาคม ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 38
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมพัฒนาโปรแกรม Long Term Care (...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 21
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 18
 • 17 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Serv...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 22

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่