ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0961] เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562...
CIO
20 ส.ค. 2562
[0960] ประกาศจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไป และวัสดุ X-ray เขตสุขภาพที่ 8...
CFO
19 ส.ค. 2562
[0959] ข้อมูล Benchmarking data Q3 Y62 ...
CFO
17 ส.ค. 2562
[0958] สไลด์นำเสนอการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8_15 ส.ค....
CSO
17 ส.ค. 2562
[0957] สไลด์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8_14 ส.ค.62...
CSO
17 ส.ค. 2562
[0956] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 สค. 2562 ...
CFO
16 ส.ค. 2562
[0955] ตารางวิเคราะห์ Mapping งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562...
CFO
14 ส.ค. 2562
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0958] สไลด์นำเสนอการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8_15 ส.ค....
CSO
17 ส.ค. 2562
[0957] สไลด์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8_14 ส.ค.62...
CSO
17 ส.ค. 2562
[0919] คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุขภาพที่ 8 ...
CSO
27 มิ.ย. 2562
[0897] เอกสารประการประชุมแผน Blueprint of Health Service ...
CSO
7 มิ.ย. 2562
[0871] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชากา...
CSO
22 พ.ค. 2562
[0870] สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 -17 ม...
CSO
22 พ.ค. 2562
[0859] สไลด์นำเสนอ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รอบ 6 เดือน...
CSO
16 พ.ค. 2562

กิจกรรม

 • 15 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานป...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 34
 • 15 ส.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 11
 • 15 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 10
 • 31 ก.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 40
 • 10 ก.ค. 2562
ตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 29
 • 9 ก.ค. 2562
ตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 36

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่