สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0592] เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561...
CIO
15 ส.ค. 2561
[0591] เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 วันที่ 16-...
CIO
15 ส.ค. 2561
[0586] เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุ...
CIO
13 ส.ค. 2561
[0573] รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3...
CIO
2 ส.ค. 2561
[0572] เอกสารประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...
CIO
2 ส.ค. 2561
[0571] หนังสือเชิญประชุมนำเสนอนวัตกรรม จังหวัดนครพนม...
CIO
1 ส.ค. 2561
[0570] แก้ไขตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (ตัวที่ 12, 25, 48, 51, 53, 62, 64 และ 66)...
CIO
1 ส.ค. 2561

กิจกรรม

 • 10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 9
 • 26 ก.ค. 2561
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 44
 • 25 ก.ค. 2561
ประชชุมปรึกษาหารือคณะทำงานการดูแลผู...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 18
 • 10 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ค...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 32
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 28
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 24

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่