ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1868] แจ้งการจัดสรรเงิน พตส.งวดที่ 4 ปี 2564...
CFO
27 ก.ค. 2564
[1867] แจ้งสรุปมติและข้องสั่งการ คกก.7x7 ครั้งที่ 7.2564...
CFO
27 ก.ค. 2564
[1866] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสุตรระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน...
CHRO
23 ก.ค. 2564
[1865] แจ้งสรุปมติการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7.2564...
CFO
22 ก.ค. 2564
[1864] สำรวจแผนขอรับการจัดสรรนักศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังส...
CHRO
21 ก.ค. 2564
[1863] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2564 เขตสุขภาพที่ 8 ...
CHRO
19 ก.ค. 2564
[1862] กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ประเภท เงิน...
CFO
16 ก.ค. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1561] การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
CIO
27 ธ.ค. 2563
[1557] ประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8...
CIO
25 ธ.ค. 2563
[1511] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 2/2564...
CIO
13 พ.ย. 2563
[1506] เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ปี 2564...
CIO
11 พ.ย. 2563
[1467] งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) ส่ง กบรส ฉบับ Final(Edit-ไฟล์ก่อสร้...
CIO
19 ต.ค. 2563
[1456] เรียงรายการ งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เว...
CIO
5 ต.ค. 2563
[1440] เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565...
CIO
28 ก.ย. 2563
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1851] คำสั่ง ICS เขตสุขภาพที่ 8 356_64 ลว.070764...
CSO
11 ก.ค. 2564
[1836] การจัดการบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564 ...
CSO
30 มิ.ย. 2564
[1808] แนวทางปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ.(Emergency Support Function E...
CSO
10 มิ.ย. 2564
[1807] เอกสาร/ข้อมูลยกระดับ ขยายเตียง...
CSO
9 มิ.ย. 2564
[1801] เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนแนวทางการวินิจฉัยอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิค...
CSO
7 มิ.ย. 2564
[1792] ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔...
CSO
4 มิ.ย. 2564
[1779] เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
CSO
28 พ.ค. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[1806] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564...
COO
9 มิ.ย. 2564
[1764] ประกาศ ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...
COO
19 พ.ค. 2564
[1738] คู่มือวัคซีนสู้โควิดสำหรับประชาชน...
COO
6 พ.ค. 2564
[1729] ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...
COO
30 เม.ย. 2564
[1712] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รอบ 2 ณ วันที่ 21 เมษายน 2564)...
COO
21 เม.ย. 2564
[1711] ประกาศ การสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...
COO
21 เม.ย. 2564
[1705] ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...
COO
19 เม.ย. 2564

กิจกรรม

ประชุมบริหารตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 11
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 12
ประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำคำขอกรอบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 13
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 66
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 40
ประชุมคณะทำงานประเมินผล และทบท...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 33

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่