ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2012] สถานการณ์การเงินการคลัง Risk Score 7 ของหน่วยบริการ เดือน กันยายน 2564...
CFO
25 ต.ค. 2564
[2010] อนุมัติใช้กรอบขั้นสูง สสจ.อุดรธานี...
CHRO
20 ต.ค. 2564
[2009] เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการงบลงทุน...
CIO
19 ต.ค. 2564
[2008] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม หารือประเด็นกาาตรวจราชการฯ ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล ปี 2565...
CFO
18 ต.ค. 2564
[2007] การขอใช้ตำแหน่งว่าง โรงพยาบาลนครพนม...
CHRO
18 ต.ค. 2564
[2006] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ...
CHRO
18 ต.ค. 2564
[2004] ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันโควิด และส่งขอรับชดเชยความเสียหาย...
CFO
18 ต.ค. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2011] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่1/2565...
CHRO
20 ต.ค. 2564
[2005] test...
CFO
18 ต.ค. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่

กิจกรรม

ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 1/2...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 18
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 19
ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลแบบค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 28
ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนัก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 26
ประชุมเพื่อหารือแผนการดำเนินงา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 23
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 38

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่