รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้นะคะ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 12 พ.ย. 2564