เอกสารประชุมตรวจราชการกรณีปกติ

รหัส หัวข้อ
วันที่
[0018] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1/2565 วันที่ 7-8 เมษายน 2565
7 เม.ย. 2565
[0017] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดสกลนคร วันที่ 30 มี.ค. 2565
30 มี.ค. 2565
[0016] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดสกลนคร
28 มี.ค. 2565
[0015] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 25 มี.ค. 2565
25 มี.ค. 2565
[0014] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดบึงกาฬ
21 มี.ค. 2565
[0013] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดหนองคาย วันที่ 18 มี.ค. 2565
17 มี.ค. 2565
[0012] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดหนองคาย วันที่ 16 มี.ค. 2565
14 มี.ค. 2565
[0011] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดนครพนม วันที่ 11 มี.ค. 2565
11 มี.ค. 2565
[0010] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดนครพนม วันที่ 9 มี.ค. 2565
8 มี.ค. 2565
[0009] สรุปประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดเลย วันที่ 4 มี.ค. 2565
4 มี.ค. 2565
[0008] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดเลย วันที่ 3 มี.ค. 2565
3 มี.ค. 2565
[0007] สรุปประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 23 ก.พ. 2565
4 มี.ค. 2565
[0005] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 21 ก.พ. 2565
21 ก.พ. 2565
[0004] สรุปประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 21 ม.ค. 2565
4 มี.ค. 2565
[0001] การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 13 ม.ค. 2565
17 ม.ค. 2565