เอกสารประชุมตรวจราชการกรณีปกติ

รหัส หัวข้อ
วันที่
[0027] สรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
6 ส.ค. 2565
[0026] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดบึงกาฬ
4 ส.ค. 2565
[0025] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดสกลนคร
2 ส.ค. 2565
[0024] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดเลย
20 ก.ค. 2565
[0023] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดนครพนม
4 ก.ค. 2565
[0022] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดหนองคาย
23 มิ.ย. 2565
[0021] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดอุดรธานี
16 มิ.ย. 2565
[0020] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู
2 มิ.ย. 2565
[0019] การประชุมราชการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 พ.ค. 2565
[0018] สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1/2565 วันที่ 7-8 เมษายน 2565
7 เม.ย. 2565
[0017] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดสกลนคร วันที่ 30 มี.ค. 2565
30 มี.ค. 2565
[0016] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดสกลนคร
28 มี.ค. 2565
[0015] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 25 มี.ค. 2565
25 มี.ค. 2565
[0014] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดบึงกาฬ
21 มี.ค. 2565
[0013] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดหนองคาย วันที่ 18 มี.ค. 2565
17 มี.ค. 2565
[0012] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดหนองคาย วันที่ 16 มี.ค. 2565
14 มี.ค. 2565
[0011] สรุปประเด็นตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดนครพนม วันที่ 11 มี.ค. 2565
11 มี.ค. 2565
[0010] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดนครพนม วันที่ 9 มี.ค. 2565
8 มี.ค. 2565
[0009] สรุปประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดเลย วันที่ 4 มี.ค. 2565
4 มี.ค. 2565
[0008] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 จังหวัดเลย วันที่ 3 มี.ค. 2565
3 มี.ค. 2565