รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ กับบริษัทประกันภัย ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด :

ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อกับบริษัทประกันภัย ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

Zoom Meeting ID : 434 908 3271 Passcode : r8waycfo

กลุ่มบริหารการเงินและการคลัง

ผู้ประสาน ภาวิณี ศรีสวัสดิ์ โทร.064-2953650


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 216 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565