กิจกรรม

 • 17 พ.ค. 2565
ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 5
 • 10 พ.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 11
 • 10 พ.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 9
 • 10 พ.ค. 2565
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การลำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 8
 • 6 พ.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 8
 • 5 พ.ค. 2565
ประชุมเตรียมงานการประชุมเครือข่ายสถ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 9
 • 5 พ.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสาธารณสุข ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 10
 • 21 เม.ย. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข สถาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 18
 • 19 เม.ย. 2565
ประชุมทบทวนการจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 21
 • 18 เม.ย. 2565
ประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาป...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 17
 • 18 เม.ย. 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 13 เม.ย. 2565
ออกตรวจเยี่ยมการป้องกัน และการลดอุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 22
 • 12 เม.ย. 2565
ออกตรวจเยี่ยมการป้องกันและการลดอุบั...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 15
 • 12 เม.ย. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข โรงพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 11
 • 11 เม.ย. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข โรงพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 12
 • 11 เม.ย. 2565
ประชุมหารือเครือข่ายสถาบันการศึกษาด...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 11 เม.ย. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข อำเภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 9
 • 8 เม.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 10
 • 8 เม.ย. 2565
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเท...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 14
 • 7 เม.ย. 2565
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเท...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 12
 • 5 เม.ย. 2565
นายแพทย์โสภณ เมฆธน เป็นประธานการตรว...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 16
 • 4 เม.ย. 2565
พิธีเปิดตัวโครงการ Kick off ระบบบริ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 4 เม.ย. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 19
 • 1 เม.ย. 2565
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 18
 • 30 มี.ค. 2565
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 30
 • 29 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข คปสอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21
 • 29 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข คปสอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 16
 • 29 มี.ค. 2565
ออกตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 15
 • 29 มี.ค. 2565
VTR ศูนย์กลางกัญชาโลกและศูนย์กลางสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 12
 • 28 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข โรงพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 13
 • 28 มี.ค. 2565
ออกตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 13
 • 25 มี.ค. 2565
ประชุมหารือการวางแผนกำลังคนด้านสุขภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 15
 • 25 มี.ค. 2565
ประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชากา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 13
 • 25 มี.ค. 2565
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 11
 • 24 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข คปสอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 11
 • 24 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข คปสอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 11
 • 24 มี.ค. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 10
 • 23 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข โรงพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 19
 • 22 มี.ค. 2565
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 รับมอบชุดตรว...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 27
 • 18 มี.ค. 2565
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 29
 • 17 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข คปสอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 17 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข คปสอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 43
 • 17 มี.ค. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 22
 • 16 มี.ค. 2565
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 17
 • 16 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข โรงพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 16 มี.ค. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 16
 • 11 มี.ค. 2565
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 29
 • 10 มี.ค. 2565
ตรวจเยี่ยม คปสอ.นาแก จังหวัดนครพนม...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 16
 • 10 มี.ค. 2565
ตรวจเยี่ยม คปสอ.ท่าอุเทน จังหวัดนคร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 28
 • 10 มี.ค. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21
 • 9 มี.ค. 2565
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานสาธารณสุข โรงพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 25
 • 9 มี.ค. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21
 • 8 มี.ค. 2565
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโล...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21
 • 4 มี.ค. 2565
ประชุมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกร...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 3 มี.ค. 2565
ตรวจเยี่ยม คปสอ.หนองหิน และสถานีอนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 18
 • 3 มี.ค. 2565
ตรวจเยี่ยม คปสอ.ภูกระดึง และโรงพยาบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 15
 • 3 มี.ค. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 15
 • 2 มี.ค. 2565
ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 2 มี.ค. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 16
 • 24 ก.พ. 2565
ประชุมหารือการออกแบบและวางผังหลักที...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 16
 • 23 ก.พ. 2565
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 22
 • 23 ก.พ. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 23
 • 22 ก.พ. 2565
ตรวจเยี่ยม คปสอ.น้ำโสม...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 22 ก.พ. 2565
ตรวจเยี่ยม คปสอ.บ้านดุง...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21
 • 22 ก.พ. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 19
 • 21 ก.พ. 2565
ตรวจราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 21
 • 21 ก.พ. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 17
 • 19 ก.พ. 2565
ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการวัคซีน...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 19
 • 17 ก.พ. 2565
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 19
 • 16 ก.พ. 2565
ประชุมหารือความร่วมมือ กับมหาวิทยา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 22
 • 15 ก.พ. 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 22
 • 11 ก.พ. 2565
ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีน อำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 22
 • 9 ก.พ. 2565
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนัก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 45
 • 9 ก.พ. 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 25
 • 3 ก.พ. 2565
ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลงานวิช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 33
 • 3 ก.พ. 2565
ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีน COV...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 20
 • 1 ก.พ. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 16
 • 31 ม.ค. 2565
ประชุมหารือการวางแผนกำลังคน การจัดต...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 32
 • 28 ม.ค. 2565
ประชุมหารือการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ด...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 26 ม.ค. 2565
ประชุมเพื่อหารือในการเขียนคำขอการกำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 25 ม.ค. 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 28
 • 24 ม.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 19
 • 22 ม.ค. 2565
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 32
 • 20 ม.ค. 2565
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 18 ม.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 26
 • 18 ม.ค. 2565
ประชุมคณะทำงานเพื่อการจัดสรรแพทย์ผู...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 25
 • 17 ม.ค. 2565
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่4/2565...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 26
 • 17 ม.ค. 2565
จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกระทรวงสาธา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 17
 • 11 ม.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 31
 • 11 ม.ค. 2565
ประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 24
 • 10 ม.ค. 2565
โครงการสนันสนุนยาและเวชภัณฑ์โรคไวรั...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 30
 • 7 ม.ค. 2565
ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการตั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 29
 • 2 ธ.ค. 2564
ประชุมหารือการจัดตั้ง วิทยาลัยแพทย์...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 84
 • 25 พ.ย. 2564
รับฟังประเด็นปัญหาและชี้แจงแนวทางกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 46
 • 24 พ.ย. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 2/2565...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 48
 • 24 พ.ย. 2564
ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 61
 • 19 พ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 35
 • 21 ต.ค. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 1/2565...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 90
 • 14 ต.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 58
 • 11 ต.ค. 2564
ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลแบบคำขอกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 49
 • 6 ต.ค. 2564
ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานรา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 42
 • 28 ก.ย. 2564
ประชุมเพื่อหารือแผนการดำเนินงานโครง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 46
 • 28 ก.ย. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2564...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 55
 • 28 ก.ย. 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 23
 • 28 ก.ย. 2564
ขอเชิญประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 32
 • 17 ก.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 39
 • 16 ก.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทาง หลักเกณ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 44
 • 16 ก.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 34
 • 16 ก.ย. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 33
 • 14 ก.ย. 2564
ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 37
 • 9 ก.ย. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาส...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 48
 • 7 ก.ย. 2564
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 38
 • 3 ก.ย. 2564
ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อม...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 74
 • 3 ก.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ การ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 45
 • 1 ก.ย. 2564
ประชุมหารือการยกเลิกคำสั่งบรรจุแลแต...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 72
 • 19 ส.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 67
 • 18 ส.ค. 2564
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 59
 • 18 ส.ค. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 7/2564...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 71
 • 23 ก.ค. 2564
ประชุมบริหารตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 98
 • 21 ก.ค. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 6/2564...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 65
 • 20 ก.ค. 2564
ประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำคำขอกรอบอัตรา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 66
 • 9 มิ.ย. 2564
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 100
 • 8 มิ.ย. 2564
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 82
 • 8 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะทำงานประเมินผล และทบทวน โค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 74
 • 8 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 50
 • 1 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 51
 • 1 มิ.ย. 2564
ประชุมการบริหารตำแหน่ง เขตสุขภาพที่...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 73
 • 28 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 56
 • 28 พ.ค. 2564
การประชุมบูรณาการคณะทำงานอำนวยการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 57
 • 28 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 53
 • 28 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 63
 • 28 พ.ค. 2564
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาว...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 56
 • 27 พ.ค. 2564
ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 64
 • 27 พ.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารตำแหน่ง และวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 50
 • 25 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 68
 • 25 พ.ค. 2564
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 47
 • 19 พ.ค. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2564...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 72
 • 19 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 54
 • 19 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 65
 • 18 พ.ค. 2564
การประชุมเตรียมการตรวจราชการและนิเท...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 58
 • 18 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 49
 • 18 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 55
 • 18 พ.ค. 2564
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 50
 • 14 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 83
 • 14 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 49
 • 14 พ.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ค...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 53
 • 13 พ.ค. 2564
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรว...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 69
 • 13 พ.ค. 2564
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 60
 • 11 พ.ค. 2564
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรว...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 81
 • 11 พ.ค. 2564
ประชุมเตรียมแผน เพื่อรองรับการรายง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 56
 • 10 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 54
 • 10 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 71
 • 10 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 89
 • 7 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 55
 • 7 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 47
 • 6 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 68
 • 6 พ.ค. 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 47
 • 29 เม.ย. 2564
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 34
 • 8 เม.ย. 2564
การประชุมหารือการดำเนินการโครงการ (...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 60
 • 8 เม.ย. 2564
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 62
 • 8 เม.ย. 2564
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 76
 • 8 เม.ย. 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 62
 • 8 เม.ย. 2564
การประชุมหารือข้อเสนอแนวทางและการเต...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 47
 • 8 เม.ย. 2564
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์กั...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 65
 • 4 เม.ย. 2564
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรแพทย์ผู้สำเร็จการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 64
 • 2 เม.ย. 2564
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Me...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 50
 • 2 เม.ย. 2564
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 34
 • 2 เม.ย. 2564
การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานก...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 36
 • 31 มี.ค. 2564
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรว...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 48
 • 31 มี.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 65
 • 30 มี.ค. 2564
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคล...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 39
 • 29 มี.ค. 2564
ประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านการบริห...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 59
 • 29 มี.ค. 2564
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 61
 • 29 มี.ค. 2564
การประชุมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 27
 • 29 มี.ค. 2564
การประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนางา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 35
 • 29 มี.ค. 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 56
 • 29 มี.ค. 2564
การประชุมแนวทางการดำเนินงานให้บริกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 54
 • 24 มี.ค. 2564
ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดสรรแพทย์ผู้ทำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27
 • 24 มี.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแบบประเมิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 28
 • 24 มี.ค. 2564
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 28
 • 11 มี.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ข้าราชการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 82
 • 8 ก.พ. 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 138
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 111
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการรับสม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 108
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่2/2564...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 109
 • 8 ม.ค. 2564
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 120
 • 5 ม.ค. 2564
ประชุมติดตามการจัดทำแผนบริหารกรอบอั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 140
 • 28 ม.ค. 2564
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการกำลัง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 119
 • 22 ธ.ค. 2563
ประชุมวิชาการ Healthy Lung Forum...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 97
 • 8 ธ.ค. 2563
อบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโค...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 94
 • 1 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 107
 • 27 พ.ย. 2563
ประชุมวิชาการ TAC สัญจร ครั้งที่ 2/...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 110
 • 26 พ.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 106
 • 26 พ.ย. 2563
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 100
 • 22 พ.ย. 2563
ประชุมตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 คร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 120
 • 6 พ.ย. 2563
แพทยสภาสำรวจความพร้อมของการจัดหลักส...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 100
 • 4 พ.ย. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 132
 • 27 ต.ค. 2563
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirome...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 125
 • 22 ต.ค. 2563
การประชุมบูรณาการการดูแลสุขภาพทุกช่...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 93
 • 22 ต.ค. 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 121
 • 22 ต.ค. 2563
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 98
 • 22 ต.ค. 2563
การประชุมบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชากา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 108
 • 11 ต.ค. 2563
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirom...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 131
 • 29 ก.ย. 2563
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยม รพร....
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 128
 • 29 ก.ย. 2563
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 93
 • 29 ก.ย. 2563
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 106
 • 24 ก.ย. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 111
 • 15 ก.ย. 2563
ประชุมตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 คร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 142
 • 28 ส.ค. 2563
ประชุมการใช้งานและดูแลรักษารถเอซเรย...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 110
 • 9 ส.ค. 2563
ประชุมตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 คร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 157
 • 9 ส.ค. 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 137
 • 5 ส.ค. 2563
ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 117
 • 29 ก.ค. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 161
 • 21 ก.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 135
 • 16 ก.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 124
 • 9 ก.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 141
 • 5 ก.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 140
 • 24 มิ.ย. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 151
 • 19 มิ.ย. 2563
ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 140
 • 19 มิ.ย. 2563
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกต...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 166
 • 19 มิ.ย. 2563
การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน การตร...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 123
 • 19 มิ.ย. 2563
การประชุมเพื่อทบทวนการตอบโต้และนำเส...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 111
 • 16 มิ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 135
 • 15 มิ.ย. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบัญ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 127
 • 12 มิ.ย. 2563
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกต...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 104
 • 11 มิ.ย. 2563
การประชุมเตรียมสรุปตรวจราชการกรณีปก...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 108
 • 10 มิ.ย. 2563
ประชุมเตรียมข้อมูลการจัดสรรอัตราข้า...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 110
 • 10 มิ.ย. 2563
ประชุมการบริหาตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 117
 • 10 มิ.ย. 2563
ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการประ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 101
 • 28 พ.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการกำลัง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 134
 • 28 พ.ค. 2563
ประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 116
 • 27 พ.ค. 2563
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 110
 • 23 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ค...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 115
 • 21 พ.ค. 2563
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 135
 • 19 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงการวางแผนกำลังคนตามการจ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 129
 • 14 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจ้งขั้นตอนและวิธีดำเนินกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 123
 • 8 พ.ค. 2563
ประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 127
 • 2 พ.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 134
 • 29 เม.ย. 2563
ประชุมเตรียมแผนเพื่อรองรับการรายงาน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 121
 • 24 เม.ย. 2563
ประชุมจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 134
 • 17 เม.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 195
 • 20 มี.ค. 2563
ประชุม VDO Conference สาขาแม่และเด็...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 135
 • 17 มี.ค. 2563
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 156
 • 16 มี.ค. 2563
ประชุม VDO Conference คณะกรรมการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 143
 • 13 มี.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 152
 • 13 มี.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 121
 • 11 มี.ค. 2563
การประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการกำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 153
 • 26 ก.พ. 2563
ประชุมพัฒนาติดตามกำกับการบริหารจัดก...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 117
 • 25 ก.พ. 2563
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 124
 • 24 ก.พ. 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ข้าราชการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 141
 • 24 ก.พ. 2563
ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 112
 • 20 ก.พ. 2563
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 113
 • 20 ก.พ. 2563
ประชุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 97
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 232
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุม Video Conference ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 248
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 219
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องการรั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 209
 • 7 ก.พ. 2563
ประชุมเพื่อวางแผนจัดทำแผนกำลังคนการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 215
 • 29 ม.ค. 2563
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 220
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 212
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 206
 • 22 ม.ค. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 204
 • 22 ม.ค. 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 214
 • 22 ม.ค. 2563
การประชุมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกั...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 208
 • 22 ม.ค. 2563
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนัก...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 201
 • 22 ม.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 200
 • 21 ม.ค. 2563
ประชุมวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 210
 • 20 ม.ค. 2563
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 229
 • 20 ม.ค. 2563
การประชุมปรึกษาหารือเรื่องพัฒนาระบบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 204
 • 11 ก.พ. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 259
 • 16 ม.ค. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 200
 • 14 ม.ค. 2563
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 201
 • 14 ม.ค. 2563
ประชุม Video Conference เรื่องการบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 201
 • 27 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้า...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 244
 • 27 ธ.ค. 2562
สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 8 ตรวจเยี่ยมกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 201
 • 26 ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 208
 • 26 ธ.ค. 2562
การประชุมพิจารณากลั่นกรองยกฐานะหน่ว...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 201
 • 26 ธ.ค. 2562
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 233
 • 24 ธ.ค. 2562
การประชุมคณะทำงาน Service plan สาขา...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 248
 • 24 ธ.ค. 2562
การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวัณโ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 226
 • 23 ธ.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 205
 • 20 ธ.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 200
 • 19 ธ.ค. 2562
การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกี...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 229
 • 17 ธ.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานพัฒนาและกำหนดแนวทางกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 238
 • 20 ธ.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 199
 • 11 ธ.ค. 2562
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจง...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 238
 • 11 ธ.ค. 2562
การประชุมทางไกล VDO Conference เพื่...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 204
 • 6 ธ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนย...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 199
 • 4 ธ.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมู...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 198
 • 4 ธ.ค. 2562
ประชุม Video Conference...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 201
 • 2 ธ.ค. 2562
การประชุมวางแผนบูรณาการรูปแบบการดำเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 200
 • 2 ธ.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 196
 • 28 พ.ย. 2562
การประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 218
 • 25 พ.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 199
 • 17 พ.ย. 2562
การประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักป...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 211
 • 17 พ.ย. 2562
ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 200
 • 17 พ.ย. 2562
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 203
 • 14 พ.ย. 2562
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสต...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 201
 • 14 พ.ย. 2562
การประชุมพัฒนาและกำกับทิศทางการควบค...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 198
 • 14 พ.ย. 2562
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ร่วม...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 211
 • 17 ต.ค. 2562
ประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงแน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 207
 • 20 ม.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 253
 • 4 ก.ย. 2562
ประชุมสรุปตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 202
 • 4 ก.ย. 2562
ประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลทางจักษ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 209
 • 30 ส.ค. 2562
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 203
 • 27 ส.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 203
 • 22 ส.ค. 2562
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 200
 • 15 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานป...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 200
 • 19 ก.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 201
 • 15 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 227
 • 31 ก.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 206
 • 10 ก.ค. 2562
ตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 203
 • 9 ก.ค. 2562
ตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนหล...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 198
 • 9 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 201
 • 24 มิ.ย. 2562
การออกตรวจประเมินผลการใช้จ่ายเงินกอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 189
 • 21 มิ.ย. 2562
ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 190
 • 21 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 190
 • 18 มิ.ย. 2562
การประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 204
 • 14 มิ.ย. 2562
ประชุมทบทวนพื้นที่จัดสรรแพทย์ประจำบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 188
 • 4 มิ.ย. 2562
ประชุม Video Conference 4 มิถุนายน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 194
 • 29 พ.ค. 2562
ประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 208
 • 23 พ.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ มิติด้านง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 192
 • 16 พ.ค. 2562
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Pl...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 214
 • 19 ก.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 250
 • 10 พ.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 200
 • 18 มิ.ย. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 198
 • 8 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 197
 • 1 พ.ค. 2562
ประชุมจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 188
 • 30 เม.ย. 2562
ประชุม Video Conference การจัดทำหลั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 205
 • 21 เม.ย. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 187
 • 23 เม.ย. 2562
ประชุมเพื่อจัดทำระบบและลงโปรแกรม B...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 192
 • 9 เม.ย. 2562
ประชุมทีมสอบสวนการบาดเจ็บและชีวิตจา...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 189
 • 19 มี.ค. 2562
ประชุมพิจารณาปรับระดับและขยายเตียงห...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 191
 • 13 มี.ค. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 188
 • 7 มี.ค. 2562
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโรงพยาบาลต...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 190
 • 7 มี.ค. 2562
ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับระดับแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 192
 • 5 มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 190
 • 1 มี.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายกา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 186
 • 28 ก.พ. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 190
 • 25 ก.พ. 2562
ประชุมคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุขดีเ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 203
 • 25 ก.พ. 2562
ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 187
 • 6 ก.พ. 2562
ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 193
 • 25 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 199
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุม Video Conference 19 ธันวาคม ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 190
 • 21 ธ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 187
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมพัฒนาโปรแกรม Long Term Care (...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 191
 • 19 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 221
 • 17 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Serv...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 220
 • 13 ธ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 194
 • 11 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 223
 • 7 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 190
 • 6 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 188
 • 6 ธ.ค. 2561
การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ คว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 191
 • 6 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Serv...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 188
 • 4 ธ.ค. 2561
อุทธรณ์การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 195
 • 4 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 184
 • 3 ธ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Se...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 196
 • 30 พ.ย. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 192
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 195
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 188
 • 27 พ.ย. 2561
ประชุม Video Conference ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 185
 • 21 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 186
 • 8 พ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 186
 • 8 พ.ย. 2561
ประชุมพัฒนาเครือข่ายนักรังสีการแพทย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 223
 • 7 พ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 190
 • 31 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 194
 • 30 ต.ค. 2561
ประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 191
 • 29 ต.ค. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 185
 • 25 ต.ค. 2561
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรพั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 187
 • 19 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนฯ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 187
 • 10 ก.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 187
 • 9 ก.ย. 2561
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 186
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ และติดตามผลการดำเน...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 191
 • 31 ส.ค. 2561
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ด...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 186
 • 10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 196
 • 25 ก.ค. 2561
ประชชุมปรึกษาหารือคณะทำงานการดูแลผู...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 206
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 204
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 192
 • 10 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงการประเมินผลงานวิชาการ ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 201
 • 26 มิ.ย. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 188
 • 11 มิ.ย. 2561
ประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 186
 • 5 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการเบิกจ่า...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 196
 • 4 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรคัดเลือกแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 183
 • 4 พ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 202
 • 4 พ.ค. 2561
โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 197
 • 2 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 191
 • 24 เม.ย. 2561
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโค...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 186
 • 24 เม.ย. 2561
ประชุม โครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมก...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 187
 • 20 เม.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการ โครงการสำรวจเชิงตร...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 187
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมประเมินผลการผ่าตัดแบบวันเดียว...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 194
 • 2 เม.ย. 2561
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วยระยะ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 185
 • 28 มี.ค. 2561
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำบ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 192
 • 23 มี.ค. 2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 187
 • 7 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 184
 • 27 ก.พ. 2561
ปการประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 189
 • 15 ก.พ. 2561
การตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 186
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครแพทย์เ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 205
 • 15 ก.พ. 2561
ประชุม Video Conference การจัดสรรอั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 190
 • 19 ก.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่าย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 186
 • 14 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงิน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 195
 • 27 พ.ย. 2560
ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเแพาะทาง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 250
 • 27 พ.ย. 2560
การประชุมหารือการสนับสนุนแพทย์ไปช่ว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 192
 • 21 พ.ย. 2560
การประชุมบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 187
 • 14 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 190
 • 22 ส.ค. 2560
เขตสุขภาพที่ 11 เข้าศึกษาดุงานด้านก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 192
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 216
 • 7 ส.ค. 2560
ประชุมประเมินผลงานสายงานแพทย์ 17 สา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 210
 • 17 ก.ค. 2560
ประชุมสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 210
 • 14 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 221
 • 14 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 191
 • 12 ก.ค. 2560
ประชุมการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 215
 • 5 ก.ค. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 207
 • 27 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 212
 • 19 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบร...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 217
 • 14 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเม...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 213
 • 25 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 198
 • 24 พ.ค. 2560
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาแพท...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 210
 • 4 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 221
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมจัดตั้งเครือข่ายบุคลากรสายสนั...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 216
 • 21 เม.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาช...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 187
 • 4 เม.ย. 2560
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภ...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 212
 • 4 เม.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 191
 • 29 มี.ค. 2560
ประชุมผู้รับผิดชอบประเมินผลงานทางวิ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 212
 • 29 มี.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 189
 • 5 เม.ย. 2560
ประชุมไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน เขตสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานอำนวยการ

 • 210
 • 22 ก.พ. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒน...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 222
 • 21 ก.พ. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 214