ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2065] แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับโอนเงินงบประมาณจากสนข.8ไป สสจ.บึงกาฬ...
CFO
3 ธ.ค. 2564
[2064] แจ้งแนวทางการจำหน่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต...
CFO
2 ธ.ค. 2564
[2063] ติดตามผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี 64 และอนุมัติแผนปฏิบัติการปี 65...
CFO
2 ธ.ค. 2564
[2061] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสมัครราง...
CHRO
30 พ.ย. 2564
[2059] การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร ( HPI)...
CHRO
30 พ.ย. 2564
[2058] แจ้งมติข้อสั่งการ คกก. 7x7 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64...
CFO
29 พ.ย. 2564
[2056] แจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12(แก้ไขเอกสารแนบ)...
CFO
29 พ.ย. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2062] ประชุมหารือ การจัดตั้ง วิทยาลับแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธ...
CHRO
2 ธ.ค. 2564
[2049] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ...
CHRO
18 พ.ย. 2564
[2048] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 1...
CHRO
18 พ.ย. 2564
[2047] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565 ...
CHRO
18 พ.ย. 2564
[2046] ขอเชิญเป็นประธาน ประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง เขสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565 ...
CHRO
18 พ.ย. 2564
[2044] แผนการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ ...
CHRO
17 พ.ย. 2564
[2040] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง...
CHRO
12 พ.ย. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่

กิจกรรม

ประชุมหารือการจัดตั้ง วิทยาลัย...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 9
รับฟังประเด็นปัญหาและชี้แจงแนว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 • 16
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 2/2...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 23
ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 19
ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุข...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 14
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 1/2...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 69

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่