ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2144] ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565...
CHRO
12 ม.ค. 2565
[2140] เรียนคณะกรรมการดำเนินการโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 8 สู่เขตสุขภาพพิเศษลุ...
CHRO
11 ม.ค. 2565
[2123] ขอเชิญประชุมการบริหารตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 4/2565 ...
CHRO
7 ม.ค. 2565
[2109] เอกสารประกอบการประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 28 ธ.ค. 2564 ...
CFO
27 ธ.ค. 2564
[2102] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564...
CFO
24 ธ.ค. 2564
[2077] ขอเชิญประชุม การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2565 ...
CHRO
14 ธ.ค. 2564
[2062] ประชุมหารือ การจัดตั้ง วิทยาลับแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธ...
CHRO
2 ธ.ค. 2564
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่

กิจกรรม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 3
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 7
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงก...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 9
ประชุมคณะทำงานเพื่อการจัดสรรแพ...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 10
ประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่4/25...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 13
จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกระทรว...
 • โพสโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 6

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่