ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[2608] เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565...
CFO
5 ต.ค. 2565
[2607] ขอเรียนเชิญคณะทำงาน 5X5 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2565...
CFO
5 ต.ค. 2565
[2604] ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ประชุมครั้งที่ 8/2565...
CFO
3 ต.ค. 2565
[2592] ขอเชิญประเมินคกกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ...
CHRO
28 ก.ย. 2565
[2591] ขอเชิญประชุมประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพ ...
CHRO
28 ก.ย. 2565
[2589] ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบ...
CHRO
26 ก.ย. 2565
[2584] เชิญประชุมตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 12/2565...
CHRO
22 ก.ย. 2565

กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 9
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 25
การประชุมวิชาการและเปลี่ยนเรีย...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 30
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 27
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรีย...
 • โพสโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • 59
ประชุมการปรึกษาหารือ โครงการก่...
 • โพสโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • 26

รอบรั้วเขต 8

จิตเวชนครพนมฯ จัดกิจกรรม Clinical T...
 • โพสโดย รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

 • 26
จิตเวชนครพนมฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนัก...
 • โพสโดย รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

 • 22
จิตเวชนครพนม ฯ ร่วมกับ จิตเวชนครราช...
 • โพสโดย รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

 • 17

ลิงก์อื่นๆ

แผนที่