รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :


 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 8   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 218 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 27 ม.ค. 2565