รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพ
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 150 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 28 มิ.ย. 2561