รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียนรู้การออกแบบระบบตามโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียนรู้การออกแบบระบบตามโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือเชิญ สสจ.
หนังสือเชิญ รพศ. รพท.
หนังสือเชิญ รพช.ต้นแบบ 3 แห่ง
หนังสือเชิญ สสอ.หนองหาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : wat
วันที่ : 28 มิ.ย. 2561