รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :

สไลด์นำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561  

ณ ห้องลาวแพน   โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี


ดาวน์โหลดเอกสาร : อ.สิทธิชัย
สาขา Sepsis
สาขา ECS
สาขาจักษุ
สาขาแพทย์แผนไทย
สาขาสุขภาพช่องปาก
สาขา Stroke
สาขามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
สาขา LTC
สาขา COPD Asthma
สาขาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (OV CCA)
สาขาศัลยกรรม
สาขา NCD
สาขาทารกแรกเกิด
สาขา MCH
สาขาผู้สูงอายุ
สาขา TB
สาขาวัยทำงาน
สาขา RDU
สาขาหัวใจ
สาขา GREEN&CLAEN
สาขา Palliative Care
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาพัฒนาการเด็ก
สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ
สาขา CHC
สาขายาเสพติด
สาขา RTI
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 24 มิ.ย. 2561