รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศํลยแพทย์ ครั้งที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๑
รายละเอียด :

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศํลยแพทย์ ครั้งที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 57 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 15 มิ.ย. 2561