รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปข้อสั่งการปารประชุมทางไกล VDO Conference การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องก้นควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายละเอียด :

สรุปข้อสั่งการปารประชุมทางไกล VDO Conference การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องก้นควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ร่วมกับส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 13 มิ.ย. 2561