รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

บทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :

บทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคาร 1  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 51 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 11 มิ.ย. 2561