รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สไลด์นำเสนอ Service Plan งานประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

สไลด์นำเสนอ Service Plan งานประชุมสัมมนาสร้งความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 30-31 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยบาลอุดรธานี 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 58 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 11 มิ.ย. 2561