รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ (แผน 5 ปี) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด :

แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ (แผน 5 ปี) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบประเมินตนเองรายการคำขอปรับระดับและขยายเตียง (ระดับจังหวัด)
กรอบแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผน 5 ปี
ไฟล์นำเสนอ VDO Con ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนคำขอฯ 5 ปี (11-6-61)
เกณฑ์ประเมินการจัดตั้ง ปรับระดับ ขยายเตียง
ตัวอย่างการจัดทำแผนจังหวัดและภาพรวมเขต (จากเขต2,6)
ข้อมูล CMI จาก กบรส. (งวด2-2560 )
ตัวอย่างแผนที่ Mapping คำขอยกระดับ+ขยายเตียง(พร้อมแผนที่ราย จว.ในเขต 8)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 9 มิ.ย. 2561