รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561 และผลการดำเนินงาน
รายละเอียด :

-การบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 8

-ผลการดำเนินงาน PA

-ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เน้นหนัก 2561

-รายงานประจำปี 2560

-แผนปฏิบัติการ 2561

-ข้อมูลกลุ่มงาน CSO, CFO, CHRO

ดาวน์โหลดเอกสาร : การบริหารงานเขตสุขภาพที่ 8
ผลการดำเนินงาน PA 6 month
ผลการดำเนินงาน KPI R8WAY
R8 Excellence (Infographic)
PA 61 (Infographic)
รายงานประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
CFO
CHRO
CSO
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : wat
วันที่ : 28 พ.ค. 2561