รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอข้อมูลการดำเนินงาน PA + ตัวชี้วัดตามยุทธสาสตร์เขตสุขภาพ รอบ 9 เดือน
รายละเอียด :

ขอข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ PA และตัวชี้วัดตามยุทธสาสตร์เขตสุขภาพ รอบ 9 เดือน 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือราชการ
ไฟล์ Excel ตัวชี้วัด PA และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ รอบ 9 เดือน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : wat
วันที่ : 23 พ.ค. 2561