รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์นำเสนอ รับศึกษาดูงาน เขต 7
รายละเอียด :


ไฟล์นำเสนอ รับศึกษาดูงาน เขต 7

ดาวน์โหลดเอกสาร : การบริหารเขตสุขภาพ
นำเสนอ CFO
นำเสนอ CHRO
นำเสนอ CSO
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : wat
วันที่ : 22 พ.ค. 2561