รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ที่ 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ที่ 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 98 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 20 พ.ค. 2561