รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์
รายละเอียด :


        สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลทุกระดับ

และขอให้ส่งข้อมูลไปยังเขตสุขภาพที่ 8 ทาง R8Waychro@gmail.com ภายในวันที่ 18 พ.ค. 61 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

   


ดาวน์โหลดเอกสาร : ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 10 พ.ค. 2561