รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 2461 - 2561 เพื่อประชาชนสุขภาพที่ 100 ปี แห่งการพัฒนา
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 53 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 7 พ.ค. 2561