รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :

กรมควบคุมโรค แจ้งปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้นาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 71 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 7 พ.ค. 2561