รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชีวัด ปี 2561 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน Happinometer
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 46 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 4 พ.ค. 2561