รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์มายังท่านส่งผู้รับผิดชอบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ 

และเภสัชกรในหน่วยงานของท่าน จังหวัดละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 

ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ขอได้โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไปยังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ R8waychro@gmail.com ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าพาหนะเดินทาง) เบิกจากต้นสังกัด


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 4 พ.ค. 2561