รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 11/2565
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือนำส่ง
เอกสารแนบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 23 ก.ย. 2565