รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 97 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 15 ก.ย. 2565