รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายผลงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 280 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 1 ส.ค. 2565