รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการบริหารจัดการหนี้สิน หน่วยบริการในสังกัด สปสธ.
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ว8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
ว7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ
5._template LA_ket8
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565