รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 218 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 17 มิ.ย. 2565