รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2565
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 219 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 17 มิ.ย. 2565