รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 30 พ.ค. 65
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือนำส่ง
เอกสารแนบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 17 มิ.ย. 2565