รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติเขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือแนวทางปฏิบัติ PDPA เขตสุขภาพที่ 8
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 6 มิ.ย. 2565