รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 228 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 13 ม.ค. 2565