รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 14 ม.ค. 65
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และผู้รับผิดชอบ
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือ  ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 214 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 13 ม.ค. 2565