รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด สสจ.บึงกาฬ
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ 


          สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

  1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
สสจ.บึงกาฬ สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติใช้กรอบอัตราขั้นสูง

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้นะคะ


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 36 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 19 พ.ย. 2564