รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
รายละเอียด :

เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, เลย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี, สกลนคร

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือการตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 19 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 18 พ.ย. 2564