รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง สสจ.อุดรธานี
รายละเอียด :

เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสืออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังขั้นสูง

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นางสาวอริสา สีหานาวี
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 18 พ.ย. 2564