รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
รายละเอียด :

เรียนผู้รับผิดชอบและอาจารย์ทุกท่านค่ะ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 47 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 17 พ.ย. 2564