รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด :

แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 25 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 8 เม.ย. 2564