รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ระเบียบวาระการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 4.64 V.พี่หรั่ง
รายงานการประชุม CFO ครั้งที่ 3.64 วันที 17 2 63_edit
วาระที่ 3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง 28 กพ 64_edit
วาระที่ 3.2 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ 28 กพ 64
วาระที่ 3.4 นำเสนอ 2 ม(สสจ.อุดร)
วาระที่ 3.4 3.5 CFO หนองคาย_4_64_8เมย64
วาระที่ 3.4 จ. บึงกาฬ
วาระที่ 3.4 จ.กสลนคร ความก้าวหน้า 30 บาท
วาระที่ 3.4 จ.นครพนม ความก้าวหน้า 30 บาท
วาระที่ 3.4 จ.เลย ความก้าวหน้า 30 บาท
วาระที่ 3.4 นำเสนอ30บาทรักษาทุกที่ ในCFOเขต8 เมย 2564 จ. หนองบัวลำภู
วาระที่ 3.6 นครพนม_รายงานกำกับติดตาม รพร.ธาตุพนม 8เมย64_7
วาระที่ 3.7 IP
วาระที่ 3.8 virtual account_ok
วาระที่ 3.9 PP fee Schedule
วาระที่ 4.1สรุปมติประชุมคกก.7x7-ครั้งที่-3-090364
วาระที่ 4.2 แจ้งการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
วาระที่ 5.1 การจัดสรร OP _ PP กรณ๊งบสำหรับผู้ว่าง
วาระที่ 5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ จ.บึงกาฬ จากการรับเงินชดเชยค่าตอบแทนฯ V.ชมแก้ไข
วาระที่ 3.3 ระบบการชดเชย 30 บาท 20210408 พี่เฮี้ยง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 8 เม.ย. 2564