รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด :

แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 5 เม.ย. 2564