รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

. ขอเชิญประชุมจัดสรรโควตาวิสัญญีพยาบาล
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
    สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือขอเชิญประชุมจัดสรรโควตาวิสัญญีพยาบาล ในวันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 14.00 - 16.320 น. ผ่านระบบ ZOOM

 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 42 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 31 มี.ค. 2564